HVLS-ийн фенүүдийн гол онцлог нь юу вэ?

Зуны улиралд хөргөлтийн үр нөлөөг хангахын тулд газрын гадаргуу дээр агаарын солилцоогүй давхарга бий болгоно.

Халуун, хүйтэн давхрааг ажлын бага хурдтай буюу урвуугаар арилгадаг.

Байгууламжийн туршид дуу чимээ ихтэй "яндангийн өндөр хурдны" сэнсийг ашиглах шаардлагагүй.

HVLS фэнүүд нь бусад HVAC эсвэл агааржуулалтын системийн ажилд саад учруулахгүй, саад болохгүй.

HVLS-fans7


Бичлэгийн цаг: 3-р сарын 29-2021